Archiwum magazynu Accountica 2009 - 2011

 


     

Do poprawnego przeglądania miesięcznika potrzebny jest program Adobe Reader, wersja językowa Central European. Program można pobrać klikając link po prawej.

     

 

27. Coraz bardziej pracochłonny audyt - prof dr hab Jerzy Gierusz
26. Wycena pozwala manipulować wynikiem - prof dr hab Jerzy Gierusz
25. Sprawozdanie z 34. Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Księgowych - mgr Katarzyna Gierusz
24. Faktoring jako narzędzie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa - ujęcie bilansowe i podatkowe - mgr Karolina Zarzecka
23. Leasing operacyjny i finansowy - nowe podejscie - prof. dr hab. Jerzy Gierusz, mgr Katarzyna Gierusz
22. Rozwiązywanie krótkookresowych problemów decyzyjnych za pomocą rachunku kosztów zmiennych cz. II - mgr Katarzyna Gierusz
21. Rozwiązywanie krótkookresowych problemów decyzyjnych za pomocą rachunku kosztów zmiennych cz. I - mgr Katarzyna Gierusz
20. Prorodzinna polityka podatkowa- polskie rozwiązania na tle regulacji w Australii i Francji - mgr Agata Krasodomska
19. Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością cz. II - mgr Katarzyna Gierusz
18. Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością cz. I - mgr Katarzyna Gierusz
17. Pojęcia i przejawy rachunkowości kreatywnej i agresywnej - mgr Katarzyna Gierusz
16. Sprawozdanie z 33 Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Księgowych - mgr Katarzyna Gierusz
15. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - lic. Karolina Zarzecka
14. Wynagrodzenia i ich obciążenia - lic. Karolina Jastrząb
13. Poziom wyceny wyrobów gotowych w świetle definicji aktywów - prof. dr hab. J. Gierusz
12. Pomiar utraty wartości środków trwałych - polskie regulacje na tle MSR 36 cz. II - prof. dr hab. J. Gierusz
11. Pomiar utraty wartości środków trwałych - polskie regulacje na tle MSR 36 cz. I - prof. dr hab. J. Gierusz
10. Pomiar wyniku finansowego przy realizacji kontraktów długoterminowych - mgr Artur Szulc
9.

Ewolucja koncepcji odroczonego podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii - mgr Katarzyna Gierusz

+ Załącznik

8. Zakres ujawnień transakcji zabezpieczających w sprawozdaniu finansowym - mgr Katarzyna Gierusz
7. Kierunki wykorzystania oraz przyczyny zaprzestania stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń - mgr Katarzyna Gierusz
6. Wymagania stawiane rachunkowości zabezpieczeń - mgr Katarzyna Gierusz
5. Istota rachunkowości zabezpieczeń cz. I - mgr Katarzyna Gierusz
4. Istota rachunkowości zabezpieczeń cz. II - mgr Katarzyna Gierusz
3. Rezerwy w prawie bilansowym i handlowym cz. III – Prof. dr hab. Jerzy Gierusz, mgr Maciej Gierusz
Instrumenty pochodne w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – mgr Katarzyna Gierusz
2. Rezerwy w prawie bilansowym i handlowym cz. II – Prof. dr hab. Jerzy Gierusz, mgr Maciej Gierusz
Instrumenty pochodne - wprowadzenie – mgr Katarzyna Gierusz
1. Rezerwy w prawie bilansowym i handlowym cz. I – Prof. dr hab. Jerzy Gierusz, mgr Maciej Gierusz
Dylematy standaryzacji rachunkowości – mgr Katarzyna Gierusz