Kontakt

Gierusz i Wspólnicy Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 116/15 81-824 Sopot


tel. (58) 710-51-22
e-mail biuro@gierusz.com.pl


NIP: 5851445555
REGON: 220715504
KRS: 0000320484
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100 000 zł