Zakres świadczonych usług

Oferujemy szeroki wachlarz usług wspierających działanie firm , na każdym etapie ich rozwoju w następujących dziedzinach:

 1. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa:

  a)  prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z uwzględnieniem wytycznych projektów unijnych ,
  b)  sporządzanie sprawozdań finansowych,
  c)  raportowanie dla potrzeb zarządzania jednostką,
  d)  sprawozdawczość zewnętrzna dla urzędów i banków,
  e)  nadzór księgowy i bieżące doradztwo księgowe,
  f)  wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych .
   
 2. Prowadzenie ksiąg podatkowych:

  a)  karta podatkowa,
  b)  ryczałt,
  c)  księga przychodów i rozchodów.
   
 3. Administrowanie kadrami i płacami:

  Administrowanie kadrami:
  a)  prowadzenie (wyprowadzenie) dokumentacji personalnej zgodnie z prawem pracy i potrzebami jednostki - ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich,
  b)  monitoring obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy,
  c)  przygotowywanie uzgodnionej formy umów o pracę,
  d)  przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników.

  Administrowanie płacami:
  a)  sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem wynagradzania,
  b)  prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
  c)  zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych, 
  d)  rozliczanie w zakresie: PIT, ZUS, PFRON,
   
 4. Rachunkowość zarządcza i controlling:

  a)  podział przedsiębiorstwa na ośrodki odpowiedzialności ze wskazaniem właściwych miar oceny dokonań,
  b)  budowa wieloblokowego i wielostopniowego rachunku kosztów zmiennych w celu oceny rentowności produktów, grup produktów, kanałów dystrybucji,
  c)  analiza progu rentowności i dźwigni operacyjnej,
  d)  projektowanie rachunku kosztów docelowych,
  e)  badanie rentowności kierunków sprzedaży.
   
 5. Pozostałe usługi finansowo-księgowe:

  a)  sporządzanie analiz ekonomicznych, wniosków kredytowych i biznes planów,
  b)  określenie i wypełnianie  obowiązków dotyczących sprawozdawczości statystycznej,
  c)  organizacja księgowości (polityka rachunkowości, instrukcje np. obiegu dokumentów, kasowa, magazynowa),
  d)  pomoc w przygotowywaniu faktur sprzedaży i faktur wewnętrznych,
  e)  rejestracja podatników w urzędach i aktualizacja danych,
  f)  rozliczenia roczne klientów indywidualnych.W celu otrzymania wstępnej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny z biurem lub  wypełnienie i przesłanie zapytania ofertowego.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.