Rozpoczęcie współpracy

Wyboru optymalnego pakietu oferowanych usług dokonujemy w oparciu o nasze doświadczenie w kontaktach z Klientami  i po analizie potrzeb zgłaszanych przez Zleceniodawcę. Zryczałtowane, miesięczne wynagrodzenie wybranego pakietu zostaje każdorazowo ustalone w trakcie indywidualnych negocjacji, jako wypadkowa:

  • rodzaju prowadzonej ewidencji księgowo-podatkowej,
  • skali działalności,
  • różnorodności i stopnia skomplikowania operacji gospodarczych,
  • liczby osób i formy ich zatrudnienia,
  • ilości dokumentów,
  • oczekiwań w zakresie częstotliwości i rodzajów raportów.

Usługi świadczymy w formie pełnego outsourcingu, jak też na życzenie Klienta - w Jego siedzibie, wykorzystując sprzęt komputerowy i oprogramowanie Zleceniodawcy . W swojej pracy posługujemy się systemami finansowo-księgowymi oraz płacowymi znanych firm tj. Symfonii i Ramzes, co pozwala na generowanie złożonych raportów wspomagających zarządzanie. Po zawarciu umowy każdy Klient otrzymuje szczegółowy harmonogram realizacji zleconej usługi oraz sporządzony w oparciu o bezpłatny audyt - pisemny raport oceniający poprawność dokumentacji stanowiącej punkt wyjścia do realizacji zlecenia.

Gwarantujemy całkowitą poufność w zakresie przekazywanych nam informacji, zarówno w trakcie współpracy, jak i po jej zakończeniu .

W celu otrzymania wstępnej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny z biurem lub  wypełnienie i przesłanie zapytania ofertowego