O zespole

Współpraca z Gierusz i Wspólnicy Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. daje gwarancję stałych kontaktów ze specjalistami z dziedziny rachunkowości i finansów: licencjonowanymi głównymi księgowymi, kandydatami na biegłych rewidentów, aplikantami biegłych rewidentów i profesorem nauk ekonomicznych. Ugruntowana wiedza teoretyczna, długoletnie doświadczenie praktyczne oraz zaangażowanie każdego członka zespołu to najlepsza rękojmia wysokiej jakości i bezpieczeństwa naszych usług.  

Chcąc dostosować się do stale rosnących wymogów rynku i potrzeb naszych Klientów nawiązaliśmy współpracę z ekspertami z zakresu min. prawa podatkowego, systemów informatycznych oraz kodeksu spółek handlowych. Wsparcie Biura przez specjalistów o tak wysokich kwalifikacjach pozwala naszym Klientom ukierunkować cały swój wysiłek na dynamiczny rozwój firmy pozostawiając nam dbałość o bezpieczeństwo księgowo-podatkowe.
 
Członkowie naszego zespołu czynnie uczestniczą w realizacji projektów edukacyjnych z zakresu prawa bilansowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych, prowadząc kursy i szkolenia, w tym obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Katarzyna Gierusz - kierownik działu ksiąg rachunkowych
Absolwentka Specjalności Rachunkowość Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; kandydat na biegłego rewidenta (dziewięć zdanych egzaminów); aplikant biegłego rewidenta, od 2008 roku pracownik dydaktyczny Sopockiej Szkoły Wyższej, od 2010 roku Członek Europejskiego Stowarzyszenia Księgowych.